Polityka prywatności AGROPUNKT ZATOR sp. j.

Jesienne nawożenie dolistne rzepaku
12 stycznia 2018
VIII Podhalańską Wystawę Zwierząt Hodowlanych
12 czerwca 2019

Informacje o przetwarzaniu danych
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest AGROPUNKT ZATOR sp. j. z siedzibą w Starej Wsi przy ul. Międzylesie 13A, 43-330, Wilamowice
2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
3. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę polegają na oferowaniu i sprzedaży klientom produktów oraz usług transportowych.
4. Dane mogą być udostępniane terminalom przeładunkowym, magazynom, firmom transportowym i spedycyjnym w celu prawidłowej realizacji usług: dostaw towaru,
upoważnienia do odbioru towaru.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez AGROPUNKT ZATOR sp. j. przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Spółki, o
których mowa w pkt. 3 powyżej.
6. Ma Pani/Pana prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania.
Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.